Manifest   AmigaOS   Instalace   Tutorial   WinUAE log   WinUAE konfigurace   WinUAE FAQ   Download   Zlatíčka   Story   Udělátka   Odkazy


Pozor: Následující log je pokud možno výstižně přeložen z původní anglické verze, samozřejmě
s ohledem na českou gramatiku a stavbu vět. Bohužel není v mých silách všechny nové vlastnosti
odzkoušet, a proto je možné, že překlad nevyjadřuje zcela myšlenou vlasnost. Dále považuji za
nutné sdělit, že ne všechny vlastnosti (hlavně u novějších verzí) jsou důležité pro samotný
provoz systému Amiga OS a zejména pak pro spouštění aplikací z disket (hry, dema a podobně).
Nastavujte vždy takovou konfiguraci, kterou daná aplikace skutečně vyžaduje (viz. část CONFIG).
Nemáte-li např. dostatečné zkušenosti či požadované ovladače a knihovny pro provoz s CPU 68060,
vystavujete se celé řadě problémů !!! Pomoc můžete najít v části FAQ, Config, popř. můžete zaslat
smysluplný dotaz (anglicky) na uživatelské forum na adrese http://eab.abime.net.


Upozornění: WinUAE 1.5 a novější vyžaduje ovladače "DirectX_aug2008_redist"


Překlad změn a popisu novějších verzí byl ukončen u verze 2.1.0


WinUAE 2.1.0 (28.04.2010)

Opravené chyby z předchozí verze:

- oprava zobrazení grafických sprajtů ve hře Super Stardust
- nemožnost připojit souborový systém, pokud neexistuje podpora znakové sady ISO-8895-15 ve Windows
- problém s procesorovým přerušením v režimu 68020
- problém s dávkou v příkazovém řádku 


Další opravené chyby:

- odstraněny náhodné problémy v zobrazovacím režimu Direct3D
- chyby při přepínání celoobrazovkového režimu Direct3D klávesovou kombinací ALT-TAB
- pády při nastavení více než 8-mi CD jednotek
- občasné potíže s vyrovnávací pamětí v grafickém režimu "DualPlayField" (např. Shadow Fighter AGA)
- vylepšená emulace herního ovladače CD32 (např. RoadKill CD32)
- některé typy herních ovladačů byly zcela ignorovány
- oprava výběru více souborů najednou v souborovém okně pro Disk Swapper
- potíže se zvukovými kanály při řízení stereo separace (prolínání levého a pravého kanálu)
- potíže s vertikální synchronizací v prokládaném režimu - interlace - v režimu Direct3D
- nesprávné obnovení ze souboru "statefile" - uložení aktuálního stavu - v režimu normy NTSC
- občasné problémy s tiskárnou - hlášky o odpojení, není vložen papír, momentálně tisknu atd.
- problém se souborovým systémem při pojmenování souboru s neplatným znakem pro ISO-8859-1
- podpora cyrilské znakové sady v souborovém systému
- náhodné chvění ukazatele myši (zejména při ovládání přes tablet)
- aktualizace předvoleb pro zobrazení v režimu Filter
- potíže s rozbalováním archivů RAR při použití příliš staré knihovny UNRAR.DLL


Nové vlastnosti:

- přímá podpora obrazu CDTV/CD32 včetně audio stop (ISO, CUE+BIN, CUE+BIN+WAV nebo MP3),
 podpora v panelu rychlého spuštění "QuickStart", cdimage0= v konfiguračním souboru a
 přepínač "-cdimage=..." v příkazovém řádku
- přímá podpora 3D vykreslování, podpora shaderu, pokrytí texturou a podpora RTG, Direct3D
 je nyní standartní režim zobrazení (konfigurace v panelu "Misc..."¨), všechny softwarové
 filtry jsou dostupné v režimech Direct3D a DirectDraw
- LED "dioda" DF3: na obrazovce signalizuje interní přístup (NV)RAM - platí pro CDTV/CD32
- v panelu "Input" nově podpora přemapování kláves CAPS a SCROLL LOCK
- emulace obvodu Agnus z Amigy 1000 - nyní shodná vlastnost překreslování (Alcatraz Megademo 2)
- veškerá dialogová okna mají vlastní velikost dle rozlišení, nastavení pozice a centrování
- pravé tlačítko myši na výběrovém tlačítku pro obraz diskety otevírá menu s nápovědou
- možnost kopírování nastavení herních portů myš/joystick do aktuální konfigurace vstupních zařízení
- emulace zvukové sampleru v paralelním portu (pamatujete Cvrčka ?) - zatím špatná kvalita zvuku
- vylepšený ukazatel aktivity CD/HD/diskety v okenním režimu
- nová volba "Minimize when focus is lost" - minimalizuje WinUAE při systémově důležitější události
- rozšířené volby, možnosti a proměnné v konfiguraci a v příkazovém řádku


Aktualizace:

- rozsáhlejší aktualizace a vylepšení emulačních režimů (cykly, přerušení, časování atd.)
 procesoru MC68000, emulace počítače Amiga 500 je již téměř perfektní !!!
- opět lepší podpora zvukových CD a CDTV/CD32 s audio stopou tj. přímá extrakce dat
- plná emulace čítače horizontální pozice čipu OCS/Denise
- zlepšené rozpoznávání rozlišení obrazovky
- podpora DMS obrazů s nestandartní podobou nulové stopy (BBS atd.)
- vylepšení emulace maticových tiskáren Epson, nejsou třeba žádné knihovny a fonty,
 podporuje barevné texty i grafiku (vyplatí se u starších aplikací s vlastním ovladačem)
- přepsána podpora nestandartních frekvencí překreslování grafiky u OCS čipsetu
- v panelu "Input" doplněna volba vlastní klávesnice (raw keyboard)


WinUAE 2.0.1 (23.12.2009)

Opravené chyby z předchozí verze:

- v některých AGA režimech náhodné problémy se zobrazením
- v přesném režimu Blitteru docházelo k problémům při kreslení čar


Další změny:

- nová volba "capture before filtering" pro případ uložení snímku nebo videa v základní podobě
- podpora archivu TAR jako obraz pevného disku
- aktualizace emulace zákaznického čipsetu, nyní je emulována nedokumentovaná vlastnost čipu
 ECS Denise a některá dema nezobrazují obraz, pokud je nastaveno Denise/Full ECS
- lepší konverze znaků v souborovém systému
- ovladač myši (tablet) nepracoval bez zaškrtnuté volby "magic mouse"
- odmítá knihovnu UNRAR.DLL, která nepodporuje znakovou sadu Unicode


WinUAE 2.0.0 (13.12.2009)

Důležité novinky:

- zásadní zlepšení v režimu přesného cyklování pro emulaci počítače Amiga 500
- vylepšená emulace ničím nerozšířené A1200/CD32, přiblížení režimů 68EC020/68020
 včetně emulace 68020 mezipaměti - důležitou vlastností je možnost nastavení
 rychlosti CPU jako na reálném počítači, což je podstatná věc pro programátory
 (POZOR !!! v konfiguraci musí být zapnuta volba CYCLE-EXACT)
- emulace jednotky MMU u CPU 68040 - jednotka správy paměti - nepracuje s JIT režimem.
- emulace síťové karty A2065 Zorro II


Další aktualizace:

- opět lepší emulace jednotky CD32 včetně přehrávání jakýchkoliv animací (včetně filmů)
- emulace tzv. dongle klíčů tj. hardwarových ochran u některých her (Leaderboard, Robocop 3 ...)
- začleněna podpora zpracování zvuku WASAPI typická pro Vista/Windows 7
- reálný pevný disk je zabezpečený v případě režimu čtení/zápis a je-li připojen jako oddíl Windows
- začleněno plné časování NTSC (viditelné u čar)
- režim "AutoVSync" - automatická změna frekvence překreslování
- základní násobič frekvence procesoru/sběrnice (připomínám nutný režim Cycle-Exact)
- lepší emulace řadiče Gayle IDE
- podpora obrazů jednostranných disket formátu PC/Atari ST
- vylepšené ukládání (export) AVI videa a zvuku
- souborová podpora pro http, https a ftp protokoly
- podpora automatického rozdělování DMS archivu
- rozpoznávání různých typů souborů je uloženo do registru (ini soubor)
- hodnota šířky viditelné obrazovky nemusí být dělitelná osmi
- lepší emulace BSDSOCKET - začlenění MSG_WAITALL, oprava emulace CVS
- začlenění příkazu TD_REMOVE do zařízení uaescsi.device
- začlenění DMA monitorování
- LED diody na obrazovce se také objevují ve spodní části obrazu RTG karty
- volba "Add PC drives at startup" konečně nepřipojuje již připojené fyzické disky


Opravené chyby:

- poškozený zvuk při použití volby programovatelného snímkování
- v některých aplikacích potíže s barvou pozadí
- poškození rozložení klávesnice zasunutím USB zařízení za běhu emulace
- opět pracuje metoda vykreslování sprajtů, které nevyužívá přímý přístup do paměti (DMA)
- zvukový režim 5.1 disponoval špatným centrováním a mixováním jednotlivých kanálů
- standartní namapování tlačítek ovladače CD32 bylo zcela opačně
- vyřešení problému se zařízením na uaescsci.device
- oprava popisovače a hlášení ACTION_FH_FROM_LOCK u souborového systému/adresářů
- nebyly rozpoznány některé typy sériových portů 
- nějaké opravy v zobrazení a vykreslování grafiky
- syntax a citace v příkazovém řádku nebyly zcela v pořádku
- nesprávná funkce myši z ovladače tablet snímačů
- problém s adresářovou cestou na obraz pevného disku při použití národních znaků

a mnoho dalších oprav, více než kdykoliv v minulosti


WinUAE 1.6.1 (18.06.2009)

Opravené chyby z verze 1.6.0:

- emulace zařízení ASPI uaescsi.device
- manipulace s nepřípustnými názvy souborů v případě pevného disku jako adresáře Windows
- oprava Magic myši
- nebylo možné nahrávání konfigurací z příkazového řádku, když byla povolena volba QuickStart
- oprava rozbalování metodou GZip
- několik zbývajících problémů s konverzí unicode znaků

Další opravené chyby:

- v režimu celé obrazovky nebylo v některých případech Warp zobrazení dostatečně rychlé
- řádkování při Direct3D zobrazení opět pracuje správně
- v některých případech problémy s emulací Bsdsocket
- problémy s přizpůsobením obnovovací frekvence při povoleném řízení VSync

Nové vlastnosti:

- doplněny ikony pro obraz disku a konfigurační soubor, vylepšená asociace
- v panelu vstupů přidán přepínač režimu "button/key"


WinUAE 1.6.0 (21.05.2009)

Nové vlastnosti:

- velmi populární žádost: automatická změna velikosti okna ! - nepracuje však v každém případě, volba v panelu zobrazení Filter
- změna šířky obrazu v režimu PAL/NTSC emulována v režimu zobrazení Filter
- funkční mezipaměť tzv. clipboard sdílená mezi Amiga clipboard.device a systémem Windows, jsou podporovány oba směry
 tj. Amiga do Windows a Windows do Amigy. Podpora se týká textů a grafiky, HAM6/8 je automaticky převeden do 24-bitové
 grafiky, EHB (extra half-brite) je převeden do 64 barev. Obrázek s menším počtem barev než 256 je převeden na standartní IFF,
 naopak obrázek s vyšším počtem barev je převeden na 24-bitový IFF formát. Text je převáděn jako čistý text, formátování textů
 možná v budoucnosti.
- prokládané grafické režimy tzv. interlace jsou nyní pevné jako skála (doslovný překlad), neblikají a neměly by objevovat grafické
 artefakty - tato vlastnost však nenahrazuje scandoubler nebo flickerfixer a navíc nepracuje úplně v každém programu či hře
- podpora dynamické velikosti virtuálního obrazu pevného disku tj. postup shodný s emulátorem VirtualPC
 (objem souboru obrazu disku odpovídá jeho zaplnění)
- aktualizace emulace zákaznického čipsetu, nyní lze bez problémů zobrazit nízké a vysoké rozlišení tj. části viditelné obrazovky mají jiné rozlišení
 (týká se režimů PAL/NTSC, dále např. úvodní obrazovka Disposable Hero) 
- přepsána emulace myši
- podpora virtuálních obrazů disket PC/Atari ST (10 sektorů a 81/82 stop)
- podpora virtuálního obrazu Diskspare
- plná implementace 7-vrstvého OCS/ECS grafického režimu - 4 standartní vrstvy + 2 statické 16-bitové bloky pro 5 a 6 vrstvu - jinak řečeno bitplány
 (100% zobrazení 1st Anniversary by Lazy Bones)
- podpora SuperHires režimu i v režimech nízkého rozlišení
- rozlišení 320x256, 640x512, 800x600, 1024x768 a 1280x1024 jsou pro RTG zobrazení vždy přístupné (320x200 a 320x240 už bylo přístupné z minula)
- implementace vertikálního přerušení bez čekání v RTG zobrazení, možnost řízení přerušení, nastavení přidáno do panelu konfigurace
- v konfiguračním panelu Filter je nyní možné ruční nastavení násobiče
- plná podpora kreslení na tabletu (musí být slučitelný s "wintab")
- vylepšení režimu "Magic mouse" (kouzelná myš)
- do konfiguračního panelu Gameports přidána podpora paralelního adaptéru pro joysticky
 (jednoduchá krabička do paralelní portu s možností připojit 2 joysticky - viz. udělátka)
- do konfiguračního panelu Gameports přidána volba zařízení podle typu tzn. myš, digitální či analogový jyostick, světelné pero a podobně
- WinUAE je nyní tzv. unicode aplikací do Windows, podpora přidána do souboru s konfigurací (zpětná slučitelnost je stále zachována)
- podpora zvukové knihovny "PortAudio v19" (ASIO, WDM-KS, WASAPI, minimální zpoždění)
- emulována 64-bitová podpora pro souborový systém
- podpora IDE disků a souborů s obrazem disku typu ICD AdIDE "scrambled"
- řízení a kontrola grafických režimů, které není monitor schopen zobrazit
- experimentální emulace ASCII a maticových tiskáren Epson (že by jehličky ?)
- přidána podpora pro posledně používané soubory v systému Windows

Opravené chyby z verze 1.5.3:

- náhodné události na ovladači CD32 bez jeho povolení
- oprava režimu vykreslování horizontální čar (např. Cover Gril Strip Poker)
- opět funkční zrcadlení paměti ECS Agnus 0.5M+0.5M "1M chip"
- oprava jedné ztracené horizontální čáry u Rainbow Islands

Další opravené chyby:

- opraveny velmi staré problémy se souborovým systémem
- grafické chyby v režimu HAM, pokud levý okraj obrazovky nebyl zcela viditelný
- vyřešeny některé náhodné pády
- nyní pracuje zařízení uaeserial.device na jednotce 10 nebo vyšší
- správné přepínání volby režimu PAL/NTCS v bootovací nabídce "Early boot menu"
- CD emulace konzole CD32 je nyní slučitelná s nejnovějším ovladačem cd.device
- oprava nahrávání 16-bitové ROM při emulaci 32-bitových typů počítače Amiga
- oprava nahrávání bootstrap ROM počítače Amiga 1000
- přepínání neprokládaných grafických režimů do prokládaných bez artefaktů
- ve vzácných případech zůstávaly na obrazovce viset viditelné části sprajtů
- vyřešená obnova souboru aktuálního stavu paměti "statefile" při vypnutém GUI
- aktualizace nakládání s archivy Lha a 7zip, zachovává se datum
- vylepšená podpora pro archivy zastupující pevný disk
- v některých případech problémy s překreslování RTG obrazovky
- občasné zamrzání blitteru při přepínání volby cycle-exact za běhu emulace
- vyřešeno uložení aktuální obrazovky při zobrazení v okně Direct3D
- 100% oddělení zvukových kanálů nepracovalo správně
- mnoho vylepšení stability a synchronizace při emulaci zvuku

... a množství dalších oprav 


WinUAE 1.5.3 (09.11.2008)

Hlavní opravené chyby:

- obrovské paměťové ztráty při přepínání mezi nativním režimem a režimem grafické karty
- u některých her nefungoval zpětný zápis do obrazů disket
- problémy s ukládáním konfiguračních souborů v podadresářích
- náhodné zamrzání při přepínání do režimů celé obrazovky, které jsou menší než rozlišení plochy
- opravena manipulace s druhým a třetím tlačítkem myši / střelby na joysticku (Aladdin, BC.Kid a další)

Další opravené chyby:

- režimy "Always on top", "No taskbar button" a změny barevné hloubky lze nyní provádět za běhu emulátoru
- opravy zobrazení celé obrazovky v režimu OpenGL
- opraveny problémy v panelech pro nastavení konfigurace vstupních zařízení a portů serial/parallel/MIDI
- při změně frekvence snímkování běžely systémové hodiny mírně rychleji či pomaleji (nebo vynechávaly)
- opravy v nastavení snímkování pro normu NTSC (čipset OCS)
- opravena detekce opětovného zasunutí skutečné PCMCIA SRAM karty
- oprava přepínání 16-bit a 32-bit barevné hloubky při RTG zobrazení v okně (CTRL+F12)

Nové vlastnosti:

- do rozhraní konfiguračních panelů přidáno nastavení pro asociaci přípon .uae, .adf a další
- čekání na další snímek v režimu grafické karty se nyní řeší přes přerušení, což přináší zlepšenou
 plynulost pohyblivých objektů ve většině her, které podporují či přímo vyžadují grafickou kartu
- přidána možnost nastavení a řízení snímkování pro virtuální grafickou kartu a čipset
- emulace nedokumentované vlastnosti řádkování na OCS čipsetu (Ode to Ramon I a II)
- zlepšení vystřeďování rozlišení, stále do však není dokonalé (Disposable Hero, Innovation Part 2)
- emulátor akceptuje pouze poslední nebo novější knihovny OpenAL32.dll (starší mohou způsobit problémy)
- zlepšení emulace čtení zákaznických registrů, do kterých lze pouze zapisovat (S.E.X. / Fantasys)
- zvýšená stabilita synchronizace hodin (pozn. mělo by konečně vyřešit také MIDI synchronizaci)


WinUAE 1.5.2 (05.09.2008)

Hlavní oprava předchozí verze 1.5.1:

- náhodné pády způsobené připojením USB myši nebo joysticku

Opravené chyby:

- při obnovení minimalizovaného okna byl viditelný pouze okenní titulek
- při vyšších rozlišeních než RTG obrazovka nebyla překreslována spodní část obrazovky
- ne vždy funkční aplikace "uae-configuration/uaectrl"
- v některých konfiguracích nefunkční emulace Bsdsocket
- zlepšená slučitelnost s kartou Catweasel MK4 - joystick/myš
- chyby při čtení parametrů diskových médií připojených na zařízení uaescsi.device
- oprava vstupní události vypínání a zapínání zvuku

Nové vlastnosti:

- ukládání relativní cesty k obrazu paměti ROM v režimu s inicializačním souborem
- experimentální pokus o podporu směrování zvuku na OpenAL rozhraní


WinUAE 1.5.1 (12.08.2008)

Hlavní opravy předchozí verze 1.5.0:

- problémy s ovladačem grafické karty (v některých kombinacích emulátor nenastaroval)
- pod systémem 1.3 nebylo možné připojit platný obraz OFS disku (bez RDB)
- pády způsobující konfigurace paměti při ukládání nebo načítání konfiguračních souborů
- chyby v načítání konfiguračních souborů z podadresářů při povolené vyrovnávací paměti
- v některých grafických režimech RTG byl poškozený nebo neviditelný kurzor myši
- problémy s grafikou při přepínání mezi prokládánými a neprokládanými režimy

Ostatní opravené chyby:

- pády interní aplikace HRTMon v režimu JIT
- zobrazení prokládaných režimů v "normálních" režimech (při vypnutém dvojitém řádkování)
- v prokládaných režimech deformace grafiky mimo okraj standartní obrazovky 
- odstranění možných pádů při přepínání rozlišení plochy systému Windows
- odstranění možných pádů při rychlém uživatelském přepínání do systému Windows
- oprava vlastnosti "Kickstart Replacement" (výměna paměti ROM)
- v režimu rozšířené paměti nepracovala emulace PCMCIA karty jako další přídavná pamět
- při volbě priorit "stop sound while inactive/minimized" se emulátor zastavil
- zlepšená podpora ukládání/načítání aktuálních stavů (statefile)
- pády při AVI exportu, pokud byl exportován pouze zvuk
- opravena podpora nativních knihoven DLL
- v některých případech nepracovalo nastavení snímkování
- problémy s herními ovladači zapojené do USB zásuvky
- v některých AGA režimech problémy s grafikou (blitter)
- problémy se zápisem do obrazu diskety ADF (Cadaver save disk)
- pády při zasunutí nebo vysunutí USB myši či joysticku těsně před startem emulátoru

Novinky a vylepšení:

- vylepšení podpory zobrazení přes rozhraní Direct3D (vyžaduje však grafickou kartu
 podporující tyto vlastnosti a samozřejmě odpovídající ovladače DirectX ve verzi
 ze srpna 2008 či novější - naleznete např. na webu společnosti Microsoft
- přepínač velikosti okna v okenním režimu (platí pro všechna rozlišení)
- přidáno nastavení poměru stran - konfigurační panel RTG a Filter
- v režimu zobrazení v okně povolena změna velikosti okna 
- přidána volba "Always scale in windowed mode" povolující změnu velikosti okna
 a zakazující automatickou změnu v režimu Picasso96 - zachovává poměr stran
- "bliknutí" při změně rozlišení či bitové hloubky jen v režimu celé obrazovky
- připojení USB myši či joysticku za běhu nemění aktuální nastavení vstupních zařízení
- povolení zápisu do registru při nalezení *.ini souboru

... a více, původní plán verze 1.5.1 byly jen opravy verze 1.5.0


WinUAE 1.5.0 (19.06.2008)

Vyžaduje OS Windows 2000 nebo novější, pod systémy Windows 9x/ME již spustit nelze !
(pozn. autor těchto stránek i nadále zachovává možnost stažení verze 1.4.6 a 0.8.8R8)

Nové vlastnosti a vylepšení:

- zcela přeprogramovaná emulace "virtuální" grafické karty Picasso96

 * znatelně zvýšená rychlost procesu
 * optimalizované operace blitteru
 * emulace hardwarového ukazatele myši (bez blikání)
 * okamžité přepínání režimů obrazovek bez znovuotevírání 
 * přepínání v režimu plných obrazovek bez probliknutí pozadí
 * přizpůsobitelný převodník barev, v režimu okna jsou podporovány všechny bitové
  hloubky RTG, dokud plocha Windows má stejnou či vícebitovou hloubku barev
 * přidána jednoduchá podpora sledování rozlišení, vyplnění celé obrazovky náhradou
  za přepínání rozlišení (užitečné u her a demosnímků s nízkým rozlišení v režimu
  okna nebo pokud není hostitelské rozlišení např. 320x200 podporováno)
 * nastavitelné 15/16/24/32 formáty bitové hloubky barev
 * možné uživatelské úpravy nastavení při viditelném zpomalení:
  - v konfiguračním panelu "Misc" nastavit "NonLocalVRAM"
  - zkontrolovat hloubku nastavení v panelu "Display"
   (převádění je vždy pomalejší než požadované odpovídající nastavení)
 * v panelu nastavení "RAM" lze přizpůsobit typ grafické karty v počítači

- aktualizace zobrazení přes "Filter" (DirectX, OpenGL atd.)

 * více zřetelnější nastavení všech parametrů (velikost, centrování)
 * přidán "FS" násobič velikosti (vyplní celou obrazovku)
 * přidán "1/2" násobič velikosti
 * přidán "hq3x" a "hq4x" filtr
 * LED diody na obrazovce nejsou filtrovány
 * přidána volba pro zachování poměru stran
 * filtry Direct3D/OpenGL zatím ještě bez aktualizace

- emulace karty PCMCIA SRAM včetně podpory skutečné PCMCIA SRAM
- přepracován vyhledávač a rozpoznávač obrazů pamětí ROM
- multiparalelní exportování do AVI souboru, velmi rychlé na PC s více procesory
- pravé tlačítko myši nad vybranými položkami otevírá nabídky
- aktualizace emulace sprajtů, vylepšena podpora "doublescan" sprajtů
 (např. pozadí hry Fantastic Dizzy CD32), ještě schází několik nedokumentovaných vlastností
- lepší slučitelnost s časováním šetřících režimů počítače PC (pozn. šetřiče raději zakázat)
- přidán chybějící parametr CMD_GETGEOMETRY pro uaescsi.device
- vylepšení GUI/Debuggeru
- podpora disků s kapacitou 128 GB a více na emulovaném IDE zařízení A600/A1200/A4000
- vstupní manilupace a operace jsou nyní více Windowsovské (přetahování, vkládání atd.)
- v konfiguraci "RAM" přidána hodnota kapacity CHIP paměti 1.5 MB (A600 + 0.5 MB na kartě)
 a 384M/768/1.5 GB paměti Zorro III (jako dvě emulované paměťové desky)
- vytvořena mezipaměť pro konfigurační soubor, zvýšena rychlost načítání
- nové nastavení zvuku pro 5.1 (všechny 4 kanály mixovány) 

Opravené chyby:

- náhodné uzamykání uaenet.device, NSCMD_DEVICEQUERY pracuje správně
- aktualizace Gayle přerušení
- emulace CPU, EXTB.L a CHK.L bylo pro 68000 (nyní může být i pro 68020+)
- emulace sprajtů (hry Super Skid Marks, Marvin's Marvellous Adventure)
- správné zobrazení v režimech "HAM4" a "HAM5"
- emulace zvuku, opravuje scénu Weird Dreams hospital
- více slučitelná podpora obnovení uloženého stavu CD32
- poškozené sprajty v AGA režimu
- pády při používání obrazů HD disket (DOS formát)
- vyjímečné pády při detekci připojených fyzických pevných disků
- zlepšená slučitelnost CD32 (Liberation CD32)
- emulace obrazu, mixování prokladáných a neprokládaných režimů by mělo být
 bez problémů včetně "doublescan" prokládaných režimů (např. Pinball Illusions)
- aktualizace emulace automatické konfigurace, Action Replay 3 již nerozpoznává
 neexistující paměťové karty s pamětí Fast
- archivy Lha/Lzh připojené jako obrazy pevných disků způsobovaly pády
- režim "Mousehack" (tablet) opět pracuje
- přepínání myš/jyostick za běhu emulace již nezpůsobuje náhodné pády
- SuperKickstart 1.3 modelu Amiga 3000 opět pracuje
- doplněny chybějící nestandardní rozlišení pro režim Picasso96

a další ...


WinUAE 1.4.6 (02.02.2008)

1.4.6. je poslední verze spustitelná na systému Windows 98/ME. Všechny
novější verze budou vyžadovat systém Windows 2000/XP a novější.

Opravené chyby z předchozí verze:

- problémy s myší
- náhodné pády některých her
- problémy s okraji sprajtů herních polí, výsledková listina ve hře SWIV 
- problémy s nestandartním nastavením snímkování v režimu celé obrazovky 

Další opravené chyby:

- zamrzání emulace diskového IDE řadiče A600/A1200/A4000 u disků/HDF větších než 2 GB
- na W2K/XP konečně funkční zaváděcí stopa CDTV E.S.S. Mega "semi-hidden" 
- pády při přepínání mezi nastavením paměti CHIP do 2 MB + FAST a CHIP 2 MB a více
- opravy emulace zvuku (Dungeon Master II, možná i u nějakých dalších her)
- nestabilní volba NMI (IRQ7) v režimech cyklování a vyšší slučitelnosti
- problémy s režimem zobrazení v plném okně při určitém rozlišení plochy Windows

Nové vlastnosti:

- možnost prohození vstupů pro myš a analogový joystick
- podpora připojení a odpojení vstupních zařízení za běhu emulace (USB joystick, myš atd.),
 názvy těchto zařízení se ukládají do konfiguračního souboru
- automatické rozpoznávání a přepínání myši a joysticku po stisku druhého tlačítka myši
 nebo po stisku tlačítka střelby na joysticku
- dynamické přidělování přímé paměti pro JIT proces, zvýšena velikost paměti pro Z3-Fast
 až na 1 GB, grafické kartě (RTG) možno přidělit až 512 MB (samozřejmě v případě fyzické
 paměti 2 GB a více)
- rozpoznání paměti ROM verze 2.04 určené pro počítač Amiga 3000
- rozpoznání přídavné karty FMV pro CD32 včetně začlenění a emulace,
 nejsou však podporovány grafické a zvukové vlastnosti osazených čipů
- zvýšena slučitelnost souborového systému ACTION_EXAMINE_ALL 
- přidána možnost nastavení emulace překrývání CIA/Gayle
- přidána možnost používat původní vlastnosti čipu Denise počítače Amiga 1000
- přidány vlastnosti blitteru čipu Agnus z počítače Amiga 1000 (a později Amiga 2000)
- emulován signál resetu klávesnicí, vlastnost přidána do rozšířeného nastavení čipsetu
- zlepšený debugger, konvertor hex/dec/bin, všechny příkazy akceptující číselné parametry akceptují
 názvy registrů (RAx,RDx,PC,USP,VBR,..), podpora číselných prefixů, hex = 0x or $, bin = %, dec = !
- podpora obrazů ROM 1M (oba 0xe0/0xf8 and 0xf0/0xf8) a 2M (0xa8/0xb0/0xe0/0xf8)
- v konfiguraci (filter, directX, OpenGL) přidána volba roztažení obrazu na celou obrazovku
 (pozn. zobrazení se opět chová různě podle typu, výkonu a ovladačů fyzické grafické karty v PC)


WinUAE 1.4.5 (20.12.2007)

Poznámka: verze 1.4.6 bude poslední pro Windows 98, další verze budou vyžadovat 2000/XP/Vista

Nové vlastnosti:

- emulace síťového ovladače Sana2 (uaenet.device), vyžaduje WinPCap aplikaci
- emulace grafických režimů DoubleScan (DblPAL, DblNTSC, MultiScan atd.) včetně podpory sprajtů
 (pozn. konečně jsem si zahrál svou oblíbenou hru Pairs ve verzi 1.33)
- plná emulace SuperHires režimů, bitplánů a sprajtů, včetně grafických vlastností ECS čipu Denise,
 taktéž nedochází ke změnám hires režimů u sprajtů, ikdyž jsou okolní bitplány v jiném režimu
- do konfiguračního panelu "Display" přidána volba SuperHires, starší možnosti nastavení jsou
 nahrazeny výběrovou roletou lores, hires a superhires režimu
- podpora rozbalování .dsq (DiskSqueeze) a .wrp (Warp)
- přidány diskové volby "Automount" a "Do not boot" (autodetekce disku, zákaz bootování z disku)
- směrové osy herních ovladačů mohou být napamovány na tlačítka - panel "Input" (vlevo, vpravo ...)
- do výpisu režimů Picasso96 přidány rozlišení 320x200, 320x240, 640x400 a 640x480, ikdyž to přímo
 nepodporuje systém Windows
- volitelně registrační soubor (winuae.ini nebo -ini soubor)
- přidáno automatické vyplňování adresářových cest
- přidáno zobrazování informací v panelu "hardfile" (typ, velikost atd. připojeného HDF disku)
- podpora zasouvací cartrigde Nordic Power 3.0

Opravené chyby:

- zlepšená stabilita a slučitelnost rozbalování LZX archivu
- podpora slov a dlouhých slov C-příkazu u debuggeru
- použití CD32 Akiko C2P způsobovalo obrovské ztráty na výkonu
- oprava problémů s obnovením dříve uloženého stavu paměti v AGA režimu (statefile)
- oprava emulace myši nahrazující analogový joystick
- v některých případech docházelo při emulaci A500 k zamrzání přesného časování
- chyby ve výpisu grafických režimů pro Picasso96
- oprava přetékání vyrovnávací paměti při emulaci SCSI řadičů A590/A2091
- některé typy HDF souborů nebylo možné rozpoznat a připojit
- opravy některých problémů s autodetekcí
- zlepšená emulace CDTV a CDTV SCSI
- opraveny některé typické vlastnosti grafického čipu ECS Denise
- opraveny různé další a jiné maličkosti
- vyřešena prázdná obrazovka v okenní řežimu (neslučitelné překreslování)


WinUAE 1.4.4 (22.09.2007)

Nové vlastnosti:

- podstatná aktualizace emulace souborového systému:
 * vyměnitelná disková zařízení lze připojit během emulace (USB klíčenky, USB disky, paměťové karty atd.)
 * podpora chybějících paketů (včetně ACTION_EXAMINE_ALL)
- podstatná aktualizace uaehf.device pro připojování fyzických disků:
 * vyměnitelné jednotky podporovány během emulace (pevné disky, ZIPky, multifunkční čtečky karet atd.)
 * automatická konfigurace nově připojených jednotek, které nebyly připojeny před startem emulátoru
- podpora X-Power Professional v1.3 a Nordic Power v1.5
- aktualizace vnořené ripovací utilitky Pro-Wizard na verzi 1.62
- přidán nový filtr hq2x
- vnořeny další dvě základní konfigurace A4000
- přesnější detekování konců hudební skladeb v emulaci CD32/CDTV
- název aktuální uživatelské konfigurace v titulku okna

Opravené chyby:

- problémy s připojením fyzického pevného disku, zejména pod systémem Windows 2000
- lepší slučitelnost s OS 3.1 a starší verzí aplikace HDToolBox
- opět zprovozněna podpora ukládaní aktuálního stavu systému a paměti pro CD32
- ještě nějaké aktualizace nastavení adresářových cest
- problémy s mizením ukazatele myši v celoobrazovkových režimech při aktivním GUI 
- občasné chyby v emulaci "bsdsocket" po resetu emulace (pozn. padal i samotný emulátor)
- problémy s mazáním souborů a adresářů na disku Windows ze strany Amigy


WinUAE 1.4.3 (29.07.2007)

Nové vlastnosti:

- interní podpora archivů LHA/LZH a LZX
- připojení archivů jako virtuální pevné disky se zpětnou dekomprimací (archiv uvnitř archivu),
 podporuje ZIP, 7ZIP, RAR (vyžaduje windows knihovny unrar.dll nebo archiveaccess.dll), LHA/LZH a LZX
- podpora verzí paměti ROM KickStart z Amigy 3000 a SuperKickstart
- emulace virtuálních pevných disků HDF na rozšiřujících slotech A590/A2091 SCSI, A3000 SCSI and CDTV SCSI
 (WD33C93 + (Super)DMAC na základě SCSI hardware)
- emulace rozšiřující krabičky "Action Cartridge Super IV Professional"
- emulace rozšiřující krabičky "X-Power Professional 500 (v1.2)"
- emulace rozšiřující krabičky "Nordic Power (v2.0)"
- vylepšení interní ladicí aplikace - debugger
 (deep trainer, copper memwatch points, měnitelní specifické registry modelu CPU,
 zápisy neplatných operací, informace o místě přerušení programu atd.)
- vylepšení konfiguračního panelu "PATHS" - základní adresářové cesty
- nastavení vertikální synchronizace odděleně pro normální okno/obrazovku a pro Picasso96
- je-li rozlišení celé obrazovky měnší než okna, grafické rozhraní (GUI) se automaticky posunuje
- vylepšení knihovny RTG.library přináší zrychlení emulace Picasso96 ve vysokých rozlišeních
 (již není potřeba starší picasso96fix)

Opravené chyby:

- vylepšení emulace CDTV (DOTC2, Xenon2, přehrávač CD ChaosInAndromeda)
- vylepšení CD emulace konzole CD32 (Fightin' Spirit, Base Jumpers atd.)
- opětovná oprava tisku přes rozhraní Ghostscript
- nastavení zvuku disketových jednotek, pokud není dostupný soubor fdrawcmd.sys
- optimalizace hlasitosti zvuku při exportu videa 
- opětovná oprava parametru -datapath při spouštění z příkazového řádku
- oprava vypínání a zapínání JIT emulace
- oprava emulace sprajtů, funkční "Great Demo" od skupiny "The Tremendous Trio" :-)
- několik oprav emulace FPU (opravil Aranym)
- oprava zamykání souborů po softwarovém resetu (nejčastěji s:startup-sequence)
- oprava chyby emulace souborového systému, pokud byla zapnuta JIT emulace
 a nebyla zvolena žádná rozšiřující paměť FAST


WinUAE 1.4.2a (13.05.2007)

Opravené chyby:

- opraven problém s nastavením adresářových cest (konfigurační panel "Paths"),
 pokud máte stále problémy, nastavte panel "WinUAE default (old)", klepněte
 na "Reset to defaults" a je-li to nutné, nastavte cesty ručně
- odstraněn problém s nekompatibilitou provozu na Windows 98SE a Millenium


WinUAE 1.4.2 (12.05.2007)

Nové vlastnosti:

- zobrazení na více připojených monitorech, celoobrazovkový režim emulované Amigy
 na sekundárním monitoru, Windows na primárním monitoru a to včetně přepínání
 programů pro Windows (na druhém monitoru běží stále Amiga)
- hardwarová emulace adaptéru pro připojení 4xIDE zařízení (A600/A1200 a A4000)
- podpora uložení aktuálního stavu souborového systému, HDF, IDE a grafického
 systému Picasso96. Pozor: data mohou být ztracena, jestliže došlo na HDF disku
 k jakékoliv změně mezi uložením a obnovením. Ukládání stavu Piccaso96 není
 ještě 100% slučitelné.
- nově emulace procesoru 68030 a dále 68060 (vyžaduje knihovnu 68060.library) bez MMU
- volitelný typ matematického koprocesoru 68881/68882
- globální nastavení úrovně jasu, kontrastu a síly barev (gamma) pro výstupní obraz na monitor
- filter pro emulaci televizní normy PAL včetně nastavení úrovně jasu, konstrastu,
 zesílení barev (gamma), řádkování, zaostření a zašumění
- rozšíření programového ladicího systému (debbuger) včetně přepínače režimů
- nový grafický font při provozu emulátoru na systémech Windows 2000/XP/Vista
- podpora interpolace a filtrů v 4/6 kanálovém režimu zvuku
- uložení pozice konzole ladicího systému a logování v registru

Opravené chyby:

- vylepšená emulace CDTV systému
- oprava chyb FPU z verze 1.4.0
- chybějící zvukové kanály v čtyřkanálovém režimu na zvukových kartách typu Emu10K
- nejméně 10-krát viditelnější průběh barevných efektů při rozbalování spustitelných
 programů v archivu, není-li zvolen filter a je viditelná pouze barva pozadí
- pády při nahrávání a spouštění konfigurace se specificky nastaveným čipsetem
- zlepšení přímé podpory pevného disku, správná detekce vyměnitelných disků SyQuest
- menší aktualizace zákaznického čipsetu
- odstranění vzácných pádů emulátoru při pádu běžících Amiga programů
- zlepšení centrování výstupního obrazu


WinUAE 1.4.1 (18.03.2007)

Hlavní opravená chyba:

- pády při startu u předchozí verze 1.4.0 

Opravené chyby:

- vyřešeny ještě nějaké problémy s bsdsocket
- ASPI nedetekovalo NeroASPI, také byla vylepšena ASPI detekce
- některé programy v režimu interlace ukazovaly nesprávné barvy na pravé straně obrazovky
- při provozu emulátoru bez JIT byly potíže s mapováním RTG paměti Picasso96 

Nové vlastnosti:

- přidány nové vstupní položky v konfiguraci (disk swapper, vstupní konfigurace 1-4)
- "QuickStart" režim vybírá automaticky nejlepší režim přístupu CD
- přidán ovladač celkové hlasitosti zvuku
- mapování herního ovladače "POV Hat" na joystick horizontálně a vertikálně (???)


WinUAE 1.4.0 (03.03.2007)

Nové vlastnosti:

- emulace CDTV včetně CD ovladače, vnitřní SRAM a podpory externí paměťové karty 64 kB SRAM
- zlepšení slučitelnosti SPTI CD32/CDTV, podpora CD
- rozšířená konfigurace čipsetu, výběr hardwarové konfigurace časování různých modelů
 zákaznických čipů CIA-A, TOD, RAMSEY, FAT GARY
- přepsání konfigurace pevných disků, už se nebudou ztrácet data při neexistující adresářové cestě
- podpora paměťových bank na deskách A3000/A4000
- přidán výběr pamětí ROM systému Arcadia
- nová ikona aplikace ve stylu Windows Vista
- menší aktualizace emulace zákaznických čipů a zlepšení časování

Opravené chyby:

- oprava plovoucí desetinné čárky u emulace FPU
- zvýšení slučitelnosti zařízení uaeserial.device
- odstranění chyb při detekci všech sériových portů
- odstranění náhodných chyb ve zvuku při změně konfigurace za běhu emulátoru
- zvýšená slučitelnost a odstranění chyb paměti souborového systému
- údajně nebylo možné provést změnu po nastavení klávesové herní mapy "C"
- odstranění chyb v panelu nastavení emulace zvuku
- nepracoval parametr příkazu -datapath
- u diskový obrazů nepracovala funkce Drag&Drop 
- odstranění problémů s výměnou disků v panelu Quickstart
- nebyly dostupné některé režimy zobrazení Picasso96
- odstranění zamrzání emulace bsdsocket (Aminetradio)
- opěr pracuje Windowsí ovladač zařízení Catweasel
- oprava režimu "Faster RTG"
- pokud nebyl nainstalován soubor fdrawcmd.sys, nefungoval zvuk u disketových jednotek


WinUAE 1.3.4 (30.12.2006)

Opravené chyby:

- zvýšená stabilita emulace bsdsocket
- odstranění problémů s zásobníkem (Winuaeclipboard)
- slučitelnost s novým systémem Windows Vista
- možnosti manipulace s attributy souborů na FAT jednotkách
- konečně pracuje klávesa PageDown v panelech konfigurace
- zlepšení zvukového systému
- typické vlastnosti grafiky za okrajem obrazovky (ECS Denise/AGA)
- odstranění problémů s Dualcore/SMP procesory

a dále opravy dalších méně zavážných chyb ...

Opravené chyby z WinUAE 1.3.3:

- synchronizace AVI výstupu
- emulace CPU
- potíže s emulací bsdsocket a AHI systému
- problémy se zvukem v režimu VSync
- podpora myši pro Catweasel MK4

Nové vlastnosti:

- zlepšení emulace AGA sprajtů mimo okraj obrazovky
- novinka pro obsluhu seriových portů - ovladač uaeserial.device
 přímé mapování na sériové porty PC (jednotka 0 = COM0, 1 = COM1 atd.)
- kompletní vylepšení emulace sériového portu a komunikace včetně virtuálních zařízení
- vyšší podpora Catweasel MK3/4 bez nutnosti ovladačů pro Windows
 (vyžaduje TVicPort, www.entechtaiwan.com/dev/port/index.shtm)
- lepší vlastnosti debuggeru
- při potížích se neprovádí opětovná inicializace u zvukového systému
- podpora obrazu paměti ROM o velikost až 1024 kB
- nastavení hlasitosti zvuku nejen pro Paulu, ale již také pro AHI
- zlepšení časování zákaznického čipsetu

a další ...


ADF Read 1.1 (24.12.2006)

ADF Read umožňuje vytvořit obraz diskety ADF z fyzické diskety pro Amigu s použitím PC počítače.

Co je k tomu zapotřebí:

- Windows 2000/XP/2003/Vista
- BIOS a základní deska podporující dvě disketové jednotky
- dvě disketové mechaniky instalované na jednom kabelu (nepodporuje USB)
- disketu s formátem Amigy bez jakékoliv ochrany proti kopírování
- PC disketu formátovanou na 1.44 MB

[Download adfread]


WinUAE 1.3.3 (04.11.2006)

- přechod směrem k E-UAE, optimalizace atd. 

Opravené chyby:

- smyčka neustálých restartů v režimu grafické karty bez navolené Z3 paměti (chyba 1.3.2)
- přetečení vyrovnávací paměti TD_GETGEOMETRY u virtuálního disku
- neschopnost RDB emulace připojit diskové oddíly v případě nepotřebných souborových systémů,
 když potřebný souborový systém se nacházel v paměti ROM
- pády při volbě "Mousehack mouse", pokud nebyla povolena HD emulace
- zatržítko volby pro připojení Genlocku (chyba 1.3.2)
- problémy s vyjmutím a okamžitým vložením jiného souboru s obrazem diskety
- ukládání konfigurace klávesnice, nebylo možné uložit změny
- attributy mezi souborovými systémy Windows a Amiga OS
- kompatibilita Bsdsocket knihovny pro Remote Desktop
- pády souborového systému na dvoujádrových systémech
- menší opravy emulace CIA a časování blitteru
- nastavení stereofonního zvukového kanálu se neukládalo do konfigurace

Důležité nové vlastnosti:

- emulace světelného pera a světelné pistole
- vložena přímá podpora čtení 7zip archivů
- podpora čtení archivů RAR (Unrar.dll)
- přepsání emulace zvukového výstupu, menší zpoždění, odstranění občasného praskání ve zvuku.
 Emulace zvuku se navíc automaticky vypíná při nečinnosti. Přibyla nová informační LED.
- odstranění chyb při kompresi a dekompresi DMS souborů
- implementace ReleaseCopyOfSocket() pro knihovnu Bsdsocket (oprava AmiVNC)
- opravena podpora AF rom.key
- aktualizace verze interní utility ProWizard module ripper
- oprava zatížení procesoru při 100% emulaci zvuku (zvláště u některých her - Rambo 3, Paradroid)
- automatická podpora zařízení Catweasel MK4 i případě, že nejsou instalovány ovladače pro windows,
 Catweasel může být nyní používán i pod 64-bitovými Windows XP.


WinUAE 1.3.2 (03.09.2006)

Opravené chyby z WinUAE 1.3.x:

- oprava otevírání Debug okna
- oprava nastavení klávesnice pro HRTMon a příkazy pro WHDLoad

Nové vlastnosti:

- současná podpora ovládání všech směrů u myši
- podpora uložení pozice CD32 (vývoj stále pokračuje)
- obraz diskety kickstartu A1000 může být použit jako paměť ROM


WinUAE 1.3.1 (05.08.2006)

Opravené chyby předchozí verze:

- zamrzávání ovladače uaescsi.device
- nemožnost startu s pamětí ROM Amigy 4000 s vypnutým AGA režimem
- problémy se čtením ADF obrazů disket jinou rychlostí
- ovladač grafické karty pro režimy nad 1280 pixelů šířky
- konfigurace zvukového filtru (na Amize rozsvícená LED)
- ukládání výstupního AVI souboru
- zobrazování skrze D3D filtr
- ovladač amiga myši

Novinky a vylepšení:

- nastavení kodeku pro výstupní AVI soubor nyní uložen v registru
- aktualizace HRTMon na verzi 2.30, podpora příkazů utility WHDLoad
- nějaké menší dodělávky kolem časování zákaznického čipsetu


WinUAE 1.3 (16.07.2006)

Novinky a vylepšení:

- vstup během záznamu a přehrávání (WIP)
- zvukový doprovod disketové jednotky PC :-)
- vložení ovladače myši
- podpora DD a HD obrazu PC diskety
- zlepšení audio filtru a interpolace a další možnosti nastavení emulace zvuku
- vložení HRTMon debuggeru/monitoru (WIP)
- podpora Action Replay pro obraz paměti ROM Amigy 1200
- aktualizace emulace Arcadia
- aktualizace slučitelnosti souborového systému (názvy souborů, atributy atd.)
- aktualizace Debuggeru

Opravené chyby:

- náhodné zamrzávání při čtení snap souborů
- pády AVI výstupu, neplatná velikost okna
- náhodné pády při přepínání obrazovkových režimů Picasso96
- oprava vytváření obrazů pevných disků v panelu nastavení pevného disku
- chybné řádky v případě kombinace normálního a interlace režimu
- zamrzávání D3D filtru v celoobrazovkovém zobrazení
- problémy s nastavením v panelu "Priority"

a další maličkosti (možná podstatné) a změny ...


ADF Read 1.0 (31.03.2006)

ADF Read umožňuje vytvořit obraz diskety ADF z fyzické diskety pro Amigu s použitím PC počítače.

Co je k tomu zapotřebí:

- Windows 2000/XP/2003
- BIOS podporující dvě disketové jednotky
- dvě disketové mechaniky instalované na jednom kabelu (nepodporuje USB)
- disketu s formátem Amigy bez jakékoliv ochrany proti kopírování
- PC disketu formátovanou na 1.44 MB

[Download adfread]

WinUAE 1.2 (20.02.2006)

Nové vlastnosti:

- nový "Lores Filter" v konfiguračním okně, opravena chyba v paletě barev
 v režimu SuperHiRes (např. Virtual Karting, demo Rest-2)
- podpora LCD v případě připojené klávesnice Logitech G15
- opravena a vylepšena emulace FPU
- možnost vytvořit soubor HDF přímo z fyzického pevného Amiga disku
- vložení poslední verze ProWizard (vyhledávač hudebních souborů)
- novinka v konfiguraci zobrazení DirectX, přidán násobitel 1x, 2x, 4x, 8x
- ukládání snímků ve formátu PNG
- emulace světelného pera (ale bez emulace kurzoru a nastavení citlivosti)
- ruční nastavení jazykové verze

Opravené chyby:

- konečně opraven problém s barvou okraje obrazovky
 (např. Leander, T-Racer, Unreal atd.)
- aktualizace několika maličkostí v emulaci zákaznického čipsetu
 (Bubba'n'Stix second level, Cover Girl Strip Poker title screen,
 Detonator, Thai Boxing, Wicked atd.)
- oprava čítače CIA TOD (demo Harmony by Haujobb)
- oprava posunu o jeden pixel v režimu LoRes, je-li zvoleno horintální centrování
- oprava překrývání jedním pixelem v okenním režimu
- výměna adaptéru tlačítka střelby u joysticku na paralelním portu
- v případě volby READ-WRITE (u diskových obrazů) již nejsou mazány zamčené soubory
- 100% podpora detekce adresářových cest v balíku Amiga Forever 2005
- oprava zvukového výstupu do souboru WAV ve 4-kanálovém režimu


WinUAE 1.1.1 (24.10.2005)

Opravené chyby:

- oprava základních adresářových cest v balíku Amiga Forever 2005
- oprava zamrzání Blitter v CE-režimu, je-li D-kanál vypnutý
- oprava zamrzání konfiguračního okna "Misc/Priority" v systémech Win98/ME
- oprava emulace paralelního portu (Gauntlet III)
- oprava přístupu ke dvěma obrazům diskety současně (Xybots, Disposable Hero a další)
- oprava zápisu přípony "*.uae" při zápisu z příkazového řádku

Nové vlastnosti:

- automatické odstranění starých verzí AdaptecASPI a NeroASPI,
 díky tomu nedochází k pádům systému, použije-li Windows vlastní ASPI
- plná podpora SCSI zařízení v SPTI režimu
- konfigurace rozlišení a hloubky obrazu se nyní nastavuje samostatně
- výměna starého formátu obrazu disku, nyní jsou viditelné i dlouhé názvy


WinUAE 1.1 (02.10.2005)

Hlavní opravené chyby uvedené ve verzi 1.0:

- chyba v zobrazení grafické karty Picasso96 po stisku ALT-TAB
- problém při rozbalování komprimované paměti ROM z balíku Amiga Forever
- oprava JIT FPU ACOS (nesprávný výsledek, pokud byl zadaný argument negativní)

Starší opravené chyby:

- zlepšení stability při náhravání konfigurace za běhu emulátoru
- výška okna emulované Amigy v okenním režimu byla o něco větší než zadaná velikost
- úprava kontroly velikosti okna v závislosti na rozlišení plochy Windows
- problémy s pamětí při nahrávání přes AHI rozhraní
- zprovoznění dalších grafických režimů Amigy (např. Euro36)
- vyřešení chybných adresářových cest při spuštění WinUAE po síti
- vyřešení některých chyb zákaznického čipsetu (Obliterator, Elfmania, Warp atd.)
- aktualizace souborového systému - chyby při změně attributů
- zvýšená slučitelnost souborového systému
- vyřešení náhodných potíží s pevným diskem
- oprava ukládání snapshot souborů Action Replay
- korektní barvy v režimu OCS/ECS, barvy jsou nyní o něco jasnější. Úprava nemá
 vliv na zobrazování v AGA režimu (tento problém zde existoval od počátku UAE)

Nové vlastnosti:

- podpora konfigurovatelného Catweasel joysticku, přidána podpora MK4 myši
 (POZOR: u některých myší nepracuje pravé a prostřední tlačítko, nutná aktualizace
 ovladačů Catweasel zařízení)
- přidána podpora MMKeyboard
- průhledný panel svítivých diod (floppy, disk ...)
- SPTI (Windows 2000/XP) SCSI emulace všech zařízení (dříve jen podpora CD-ROM)
- více možností výběru SCSI zařízení přes uaescsi.device
- aktualizace emulace (Death Trap, Loons Docs, Spanish Rose by
 Creed, Filled Perspective by Zero Defects, Himalaya by Avalanche ...)
- nové nastavení základních adresářových cest, podpora Amiga Forever 2005
- doplněny chybějící kódy klávesnice v panelu vstupu (input)
- oprava Copperu: trasování, krokování, bod přerušení
- nové možnosti výměny obrazů disků
- nový styl konfigurace paměti ROM
- podpora komprimovaných pevných disků HDF (nejvíce 100 MB, nezapisují se data,
 podpora formátů HDF, ZIP, RAR a 7z - vhodné pouze pro zkoušení systému)
- podpora Drag&Drop v konfiguračních okně pevných disků

a další ...


WinUAE 1.0 (05.06.2005)

Opravené chyby:

- reset při celoobrazovkovém rozlišení, pokud byla vybrána větší výška než šířka
- zlepšení emulace sprajtů (skóre listina Battle Squadron a zadní hory Bubba'n'Stix)
- modifikace souborového systému - chyba u souborových attributů nebo komentářů
- automatická konfigurace Picasso96 (volba 16 MB a vyšší RAM pro RTG pracovalo s 8 MB)
- oprava autodetekce paměti ROM u produktu AmigaForever
- zamrzání souborového systému AMOS (přemostění - problém nebyl vyřešen)
- chyba autodetekce Kickstartu 1.2 (chyba CRC32)
- zlepšená alokace přímého přístupu paměti u JIT (oprava JIT pro některá Pentia 4
 a NForce 3/4 základní desky)
- v některých případech docházelo samovolně ke změně priority na režim "Above Normal"
- oprava zamrzání bsdsocket
- oprava prohazování audio kanálů
- chyba kompatibility Picasso96 s programem Directory Opus 4.12
- pády při užití externích ovladačů zvuku nebo při změně konfigurace za běhu emulace
- zlepšení emulace (Shinobi, Double Dragon 2)

Nové vlastnosti:

- podpora Catweasel ovladačů pro Windows, podporuje MK1/MK3/MK4
 (MK4 přistupuje přímo na floppy mechaniku, posléze akceptuje myš)
- automatické použití Nero Burning ROM ASPI, pokud je Nero nainstalováno
 (lepší kompatibilita než Adaptec ASPI)
- podpora herního systému Arcadia (Amiga 500)
- rozšíření panelu Disk Swapper (nastavení cesty na disku a historie)
- emulace bsdsocket nepožádá o připojení, pokud se jedná o místní adresu (localhost)
- zplepšení emulace (zejména pro některá dema a hry)
- novinka v panelu audiovideo výstupu: Ripper pro zvuky (Sound sample ripper)
- zlepšení ladícího nástroje (debugger)

a více ... (a další a nové chyby)


WinUAE 0.9.92 (22.12.2004) "WinUAE 1.0 public beta #3"

Poslední beta verze ? Můžeme očekávat finální 1.0 ? :-)


Opravené chyby:

- HDF TD_GEOMETRY vracel nesprávné údaje, zejména u větších disků docházelo
 k častým chybám při startu systému nebo se disk odpojil - objevila se
 notoricky známá hláška o validaci disku
- opraven souborový systém, už by neměly být potíže se soubory s odlišnými
 attributy souborů souborového systému Windows
- oprava pro Stardust starwars-scroller v cycle-exact režimu
- odstraněno blikání sprajtůl u her SuperStardust AGA a Superfrog
- náhodné chyby při verifikaci po formátování diskety v normálním režimu
- chyby při zobrazení s rozlišením vyšším než 1024 pixelů a hloubce 32 bitů
 v nativním režimu, Picasso96 i nadále bez problémů
- při užití funkce "CTRL+F11" v okenním režimu nepracovalo zavírací tlačítko
- vstupní panel automatické střelby
- export do AVI soubory v režimu Interlace


Nové vlastnosti:

- souborový systém nyní používá ochranný NTFS attribut a vytváří komentář souborem
 __UAEFSDB.__ (u FAT32 je stále používána starší metoda)
- emulace postscript tiskárny nyní používá Ghostscript, podporuje všechny tiskárny
 nainstalované v systému Windows, strana Amigy vyžaduje pouze běžný postscript ovladač
- automatické odstranění tiskových úloh po uplynutí časového limitu
- více možností při vytváření hardfile souborů - více souborových systémů (OFS/FFS/SFS)
- nové klávesové zkratky:
 END+1-0 (na běžné klávesnici) = vloží image ze swapperu (slot 1-10)
 END+SHIFT+1-0 = vloží image ze swapper (slot 11-20)
 END+CTRL+1-4 = výběr jednotky 
- funkční rozhraní drag'n'drop
- uložené obrazovky nyní pod názvy _xxx.bmp
- uživatelské nastavení rychlosti snímkování (5 až 100 snímků/s)
- podpora RAR a 7ZIP archivů (používá archiveaccess.dll)
- sem tam nějaké zlepšení emulace zákáznických čipů
- zlepšení emulace klikání disketové jednotky (samplované vzorky na www.winuae.net)
- vložení mapování klíče X-Arcade
- virtuální LED diody svítí červeně při zápisu
- nastavení "Always on top" (vždy aktivní) při zobrazení v okně

a další ...


WinUAE 0.9.91 "WinUAE 1.0 public beta #2" (19.08.2004)

Opravené chyby:

- Některé chyby emulace souborového systému (soubor byl zkrácen nebo získal nulovou
 velikost pokud se otevřel v režimu čtení/zápis, nedokázaly se otevřít nepřepisovatelné
 soubory a některé operace vracely nesprávné chybové kódy AmigaDOS)
- chyba horizontálního skrolování u některých her v AGA režimu
- nevhodné nastavení zvukové stereo-separace audio kanálů
- problém některých režimů v zobrazení Direct3D/OpenGL

Další opravy a aktualizace:

- po stisku CTRL-ALT-DEL vysílá Picasso96 černý obraz
- aktualizace bsdsocket, oprava dvousekundového čekání na některých systémech
 a přidána kontrola internetového off-line připojení
- aktualizace nastavení CPU Idle a jeho přizpůsobení systému
- oprava blikání grafiky u her PP Hammer a Spindizzy World

Nové vlastnosti:

- nový program "uae-configuration" na straně Amigy, který umožňuje nastavení parametrů
 a výpis konfigurace. Konfiguraci pak použije za běhu emulace.
- obě klávesy ALT a CTRL mapovány k tlačítku FIRE v režimu joysticku na klávesnici "B"
 (některé přenosné počítače mají pouze jednu klávesu CTRL)
- vyřazení "QuickStart" režimu, pokud je použit k příkazu parametr "f" nebo "-config"


WinUAE 0.9.90 "WinUAE 1.0 public beta #1" (31.7.2004)

Nové vlastnosti:

- Zcela nový panel rychlého spuštění "QuickStart" zejména pro jednoduché a rychlé spuštění
 her a demoprogramů nejen na disketách ADF. Stačí vybrat model Amigy, úroveň kompatibility
 v závislosti na rychlosti emulačního procesu, soubor s obrazem diskety a spustit. Samozřejmě
 je ale nutné zabezpečit obrazy ROM (kickstart) vybraného modelu Amigy (potřeba určitě bude
 verze 1.3 a 3.1).
- Nyní můžete používat vlastní přednastavené konfigurace emulátoru anebo využít vlastní
 nastavení jako v předchozích verzích WinUAE. V případě vlastní uživatelské konfigurace
 je potřeba zrušit zaškrtnutí "Start in QuickStart Mode" !
- Systém umí automaticky prohledat systémový disk Windows a detekuje soubory s Kickstart ROM
 (podporuje pouze oficiální verze ROM). Samozřejmě zůstává stále možnost vlastního výběru.
- Uživatelsky konfigurovatelná nabídka grafického zobrazení (DirextX Filter)
- Podporuje škálování všech softwarových filtrů
- Přidán panel adresářových cest (PATH) - ROM, obsah paměti, ukládání obrazovek atd.
- Automatický návrat do konfiguračního rozhraní, pokud se nepodaří ROM nahrát
- Podpora nápovědy v konfiguračním rozhraní
- Zlepšená kompatibilita podpory přímého přístupu na paralelní port
- Mapovaný systémový P-attribut souboru pro Windows, H-attribut pro skrytý soubor
 a A-attribut pro archive soubor.
- Přepracovaný výběr PC joysticku a myši a všech dostupných vstupních zařízení
- Nastavitelné oddělení sterea při přehrávání zvuku a zpoždění při stereo mixu
- Podpora TD_GETGEOMETRY uaehf.device
- Podpora LED diod na USB klávesnicích
- Celoobrazovková podpora ovládání tabletem
- Souborový systém nyní podporuje emulaci odpadkového koše Windows

Opravené chyby:

- Osy okraje horizontálního centrování grafiky
- ECS Agnus byl vždycky ohlášen jako OCS Agnus (0.8.26)
- Režim kompatibility "cycle-exact" při běhu na CPU 68000 (0.8.26)
- Chybová hláška při zápisu do souborů ve virtuálních disketových jednotkách
- Dialog v režimu celé obrazovky
- Přepínání A1000/CDTC/CD32 režimů za běhu emulátoru
- Swapování disketového obrazu někdy změnilo jiný, již uložený obraz
- Klávesa "#" na německé klávesnici
- Virtuální LED diody DFx, Power atd. nejsou kompatibilní s rozlišením 96DPI (posun grafiky)
- V minimalizovném režimu docházelo k návratu do celoobrazovkového zobrazení při kliknutí
 na jiné programy na liště nebo při užití klávesové zkratky ALT-TAB.
- Emulace ovládacího herního padu CD32
- Pád "AIBB" v režimu 68020
- Zamrzání klávesnice na některých PC se systémem Windows 2000


WinUAE 0.8.27 (06.06.2004)

Opravené chyby z verze 0.8.26:

- Chyba JIT při otevírání souboru s obsahem paměti (STATE) za běhu emulátoru
- spadnutí při otevírání konfiguračního souboru či adresáře anebo pokud nebylo nic vybráno
- na stránce Myš/Joystick chyba ve výběru možností (nepamatoval si nastavení)
- ignorování souborů bez přípony ".uae" v adresáři konfigurací
- GUI rozhraní nyní pracuje i s jinými, než 96DPI fonty
- možné pády při startu emulátoru či při vkládání nebo vyjímání ADF disket
- problémy s kompatibilitou JIT u některých her (např. Alien Breed 3D II)
- oprava: ladící program am-command
- "Priority=2!" - chybový dialog
- textový vstup cesta/jméno pro virtuální disky

Opravené starší chyby:

- zlepšení centrování obrazu
- chyba virtuálního pevného disku - "tried to seek out of bounds"
 příliš malý disk nebo nulová hodnota u položky Block
- úplné zobrazení obrazovky v D3D/OpenGL - režim ALT-TAB
- opravena opakující se hláška "...because desktop is too small for
 the specified window size.." - UAE okno je větší něž plocha Windows
- ukládání konfigurace: vždy připojí příponu ".uae" k souboru konfigurace (pokud chybí) 
- "exter_int_helper: neznámá vlastní akce xxx"

Nové vlastnosti:

- nová rtg.library, 20x až 30x rychlejší zobrazování přes Picasso96
- do historie virtuálních disků se již nezařazují ZIP soubory
- oprava kompatibility programů, které přistupuji na neexistující CIA adresu
- MIDI komunikace již nevyžaduje použití emulovaného sériového portu
- konečně splnění plné kolizní úrovně (game "Rotor")
- nový výstup obrazu do AVI souboru
- zlepšená kompatibilita (Back in Bizness, Total Triple Trouble)


WinUAE 0.8.26 (15.05.2004)

Opravené chyby:

- aktualizace emulace zákaznického čipsetu
 (Aunt Arctic Adventure-detekce kolize, Warhead-hudba a zvukové efekty atd.)
- opraveny velmi staré chyby emulace FPU
- oprava emulace bsdsocket (AmiTradeCenter, CTRL-C kontrolní signál)
- opravena chyba přerušení úrovně 7
- překlad uaescsi.device MODE SENSE/SELECT
- opravy funkce "WaitForVSync" grafické karty Picasso96 (Fake Electronic Lightshow od Ephidrena)
- opraven problém při zobrazení WorkBenche v 8-bitovém režimu Picasso96 po návratu z Windows
- opraveny náhodné výpadky MIDI-IN (externí hudební nástroje)

Nové vlastnosti:

- zcela přepracované a výrazně zlepšené grafické rozhraní konfiguračních oken
- ikona v Systray (vpravo dole) včetně nabídky
- rychlejší režim END+PAUSE
- 68020+/JIT
- zlepšení ladícího programu
- seznam historie vložených disket ADF
- swapovací soubor pro rychlejší přístup již vložených disket u her na více disket
- integrovaný vyhledávač hudebních modulů ProWizard
- zlepšená podpora IPF (CAPS) a FDI

a další ...


WinUAE 0.8.25 (21.02.2004)

Opravené chyby:

- oprava chyb DX-DirectDraw při startu WinUAE 0.8.24 na grafických kartách s více výstupy
- oprava chyby na startu při detekci více než dvou vstupních zařízení typu myš, joystick atd.
- hlasitost zvuku disketové jednotky se neukládala do konfiguračního souboru
- opraven zvuk prázdné disketové jednotky pro jakoukoliv frekvenci zvukového výstupu
- podpora multimouse pod Windows XP
- aktualizace emulace bsdsocket, oprava Cnet SMTPd
- podpora IDE ATAPI CDROM pro uaescsi.device, opravena funkce přehrávání AudioCD

Nové vlastnosti:

- nebyl připojen pravý okraj obrazovky při využívání overscanu (Settlers, Pinball Illusions atd.)
- opravené chyby grafiky u některých starších programů
 (Mystic Tunes od Vertical, Bierkrug-tro od TEK, Forgotten Realms Slideshow '90 od Fraxion)
- zlepšení výstupu AVI souboru, rychlejší nahrávky při zapnutém softwarovém filtru
- aktualizace readme.txt (vložení vlastního zvuku disketové jednotky, jak používat multimouse atd.)


WinUAE 0.8.24 WIP (4.2.2004)

Předpokládaný datum vydání: první polovina února

Opravené chyby:

- Náhodná duplikace stisknutí klávesy při použití USB klávesnice pod Windows 9x/ME
- Update bsdsocket emulace (protokoly TCP:, Apache)
- ukládání aktuálního stavu do komprimované souboru bez knihovny zlib1.dll způsobovalo chyby
- kolize emulátoru při uložení čtyř a více souborů s aktuálním stavem paměti

Nové vlastnosti:

- zlepšení kompatibility připojených monitorů
- ovladač hlasitosti zvuku a klávesové zkratky (END+numerická klávesnice)
- konfigurovatelná zvuková emulace disketové jednotky :-))) No Click nutný
- zlepšený Debugger
- podpora multi-ovladačů myší pod Win XP, zlepšení podpory vstupů
- podpora disketového formátu FDI 2.0

a několik menších úprav ...


WinUAE 0.8.23 (10.12.2003)

Opravené chyby:

- náhodné zobrazení myši při přepínání Windows programů (muselo se klepnout)
- disketové jednotky nebyly plně nebo správně obnoveny
- opravena kolize při přepánání z 68000 do JIT režimu
- bsdsocket vyhledávač zamrzal nebo zpomaloval
- detekce výměny SPTI CD-ROM média
- joystick s adaptérem v paralelním portu opět pracuje
- ukládání aktuálního stavu s aktivním Blitterem vytvořilo poškozený soubor
- náhodně ztracená data přijímaná přes sériový port/MIDI 

Nové vlastnosti:

- emulace mapování paměti ROM (podpora BlickKick)
- první CD-ROM je vždy uaescsi.device jednotka "0", druhá je "0" atd. a potom
 ostatní, jiné než CD-ROM SCSI zařízení (pozn. vyznáte se v tom ?)
- zlepšené nastavení priorit
- zlepšená volba filtru v konfiguraci zvuku
- celkově zlepšená kompatibilita
- zlepšená emulace bsdsocket (Jabberwocky)
- rychlejší pohyb přetahovaných oken na grafickém ovladači Picasso96
- zlepšená emulace AHI
- volba přerušení IRQ 7 v nastavení konfigurace
- procentuální využití CPU vloženo do FPS zobrazení
- uložení aktuálního stavu emulace a paměti (nevyžaduje návrat do konfigurace)
- počítání vypadlých snímků :-)

(pozn. Tato verze přináší výrazně vyšší kompatibilitu, vyšší stabilitu,
rychlost CPU/FPU emulace zůstává - SysSpeed, celkově však nelze přehlédnout
výrazné zpomalení oproti všem verzím 0.8.22 - prozatím zůstávám do odvolání
u předchozích verzích. Amigu 500 je vhodnější emulovat pod separovaným
experimentálním emulátorem.) 


WinUAE 0.8.22 Release 9 (24.08.2003)

Opravené chyby:

- na některých speciálních instrukcích způsobovalo jádro kompilátoru pády do GURU
- aktualizace emulace bsdsocket
- synchronizace zvuku v režimu NTSC
- odstranění problémů s detekcí CD mechaniky v ne-ASPI režimech (v systémech Win2000 a XP)
- opět zlepšení emulace zvuku (TBL´s Tint, některá dema úplně bez zvuku nebo pouze šum)
- zaškrtávací box pro CPU 68000 "More compatible" již nezpůsobuje náhodné pády systému
- oprava synchronizace zvuku při zachytávání AVI souboru

Nové vlastnosti:

- nové nastavení softwarových filtrů v zobrazení OpenGL (Scale2x, SuperEagle, 2xSaI a Super2xSaI)
 a ruční nastavení pozice obrazovky
- rozdělení šířky a výšky obrazovky v režimech zobrazení okno/plná obrazovka
- 100% přesný blitter blokuje režim cyklování (pouze v režimu přesného cyklování)
- nahrazení "běhu při nejvyšší prioritě" prioritním zaškrtávacím boxem
- doplnění podpory CAPS do experimentální verze Amiga 500
- automatické dělení AVI souboru


WinUAE 0.8.22 Release 8 (16.07.2003)

Opravené chyby:

- oprava řídícího POV ovladače u joypadů
- joystickové rozložení B a C na klávesnici s možností druhého fire tlačítka
- oklika pro ovladače starších zvukových karet (ISA SB16, možná další)
 s vyhodnocením minimální a maximální přehrávací frekvence
- případné zamrznutí emulace při kopírování na kořen virtuálního souborového systému
- detekce výměny média CD32
- nastavení ochrany proti zápisu na externí ADF jednotku
- podpora dvojnásobných (FHD - 1.76 MB) ADF souborů
- Fast Copper znovu pracuje a je zařazen v konfiguračním souboru
- Oprava JIT FPU (demo Descent Freespace)
- rychlost sériového portu 57600 se nesprávně nastavovala na 56000 bitů/s
- přetékání a špatné časování u rychlejších procesorů než 2.8GHz

Nové vlastnosti:

- odstranění omezení závádění celého konfiguračního souboru,
 nyní je možné načíst konfiguraci WinUAE kdykoliv !!!
- šířka, výška, hloubka, rozlišení, double režimy a korekce obrazu
 mohou být nastavovány kdykoliv za běhu emulace
- aktualizace bsdsocket.library
- optimalizace emulace Picasso 96
- zlepšená emulace zvuku (Mortville Manor, Maupiti Island speech a Fighting Soccer)
- aktualizace AHI ovladače (součást balíčku)
- zlepšená a slučitelnější emulace padu CD32
- zlepšená autodetekce CD nosiče CD32
- zachytávání zvuku do souboru WAV
- hardwarové filtrování a škálování při zobrazení Direct3D 
- lépe vypadající zdroj konfigurace, přidány velmi jednoduché způsoby
 pro vypnutí možností jako je AGA, JIT, bsdsocket, Picasso96,
 harddisk, 68020+ atd..
- přiložen samostatně spustitelný Amiga 500 emulátor WinUAE (winuae_mini.exe)
- rychlé uložení pozice (SHIFT/CTRL + END + numpad 0-9) a podpora obnovy (END + numpad 0-9)


WinUAE 0.8.22 Release 7 (30.05.2003)

Opravené chyby:

- tiskárna nepracovala, pokud nebyla zapnuta emulace sériového portu
- paleta barev nebyla přesně aktualizována při vstoupení a opuštění emulátoru
 v celoobrazovkovém 8-bit režimu Picasso 96
- tlačítko nebo klávesa mapovaná jako horizontální nebo vertikální osa myši
- aktualizace pravého a prostředního tlačítko myši (Sound of Silents)
- náhodné pády při zapnutém horizontálním centrování obrazu
- oprava emulace bsdsocket, nefunkční připojení přes AmTelnet
- oprava ukládání konfigurace a nefunkční klávesnice
- zlepšená podpora pro ShapeShifter, podpora všech KickStartů 2.x/3.x
- podpora "mimoobrazovkových sprajtů" v LORES grafickém módu

Nové vlastnosti:

- zlepšená kompatibilita emulace
 Elfmania, Rainbow Island (náhodné pády v Release 6), Mission Elevator (oprava přesného času),
 SWIV, Old Timer, Inferior, Sub Rally, Sargon History, TBL demos, Sound of Silents, Cardamon atd ...
- emulace portu pro analogový joystick nebo pad
- zlepšená detekce RDB u pevných a ZIP disků
- souborová podpora Action Replay 2/3
- emulace světelné diody při zapnutém zvukovém filtru
- volné nastavení frekvence přehrávání zvuku (8000 - 48000 Hz)
- podpora přímého sériového portu, připojení PC k PC ve hře Lotus 2 má problémy
 (pouze dva hráči, 3 nebo 4 hráče s nižší sériovou latencí nelze pod Windows používat).
- podpora zazipovaného CAPS-image
- přiložená aktualizovaná verze AHI ovladače


WinUAE 0.8.22 Release 6 (19.04.2003)

Opravené chyby:

- zvýšení kompatibility (jako vždy)
- zobrazování grafických nesrovnalostí při emulaci v některých programech
 (POZNÁMKA: některé velmi staré hry, např. Eliminator, vyžaduje OCS Agnus)
- částečná emulace grafických sprajtů mimo okno systémového displeje
 (Banshee AGA, Alien Breed 3D)
- zlepšená zvuková emulace (šumy, různé skřeky a náhodné praskání)
- opravena konfigurace vstupních periferií
- opraven pád systému při vytváření nového CD32 NVRAM souboru
- do komprimovaných diskových obrazů (disc-image) mohou být ukládána data
- slučitelnější s novějšími rozšiřujícími paměti ROM CDTV
 (stále žádná podpora CD-ROM kontroleru)
- opravena emulace disku (zatuhnutí při zápisu, typ zařízení, vložení a vyjmutí disku,
 slučitelnější detekce vložení nového disku, zapisování do více zařízení současně)
- umožněna funkce prostředního tlačítka myši při stavu "Middle Mouse-Button -> ALT-TAB"
- opraven pád systému při chybějícím souboru zlib.dll
- ztráty vstupních dat při velmi rychlých pohybech myší

Nové vlastnosti:

- komprimované snap-shot soubory
- přepsaná a slučitelnější emulace sériového portu,
 podpora pro hraní her v sériové síti
- slučitelnější rychlost Blitteru při vypnutém cycle-exact režimu
 (Spindizzy Worlds, PP Hammer ...)
- turbo-floppy umožňuje rychlé čtení/zápis na virtuální disketu
- vyřazení šetřiče obrazovky, pokud je WinUAE aktivní
- zlepšení konfigurace pro přidělování času CPU, idle funkce
- sejmuté obrazovky se ukládají do adresáře ScreenShots
- realizovaná vstupní konfigurace výměny herních ovladačů a odpojení tlačítek zařízení


WinUAE 0.8.22 Release 5 (28.02.2003)

Opravené chyby:

- detekce výměny CD32-MODE médií
- oprava detekce SlowRAM (Commando a jiné)
- slučitelnější CIA při emulaci klávesnice (Back to the future 2 a další)
- aktualizace emulace bsdsocket.library (od Stephena Riedelbecka)
- oprava obnovování emulace (refresh)
- oprava problémů s myší ve hře Space Crusade, Billy the Kid atd...
- oprava zápisu do nestandartních diskových obrazů (image)
- odstraněna primární zvuková mezipaměť pro neužitečnost a zpomalování chodu
- konečně pracuje i druhý PC joystick
- zlepšená kompatibilita (opravuje hry USGOLD Murder, Crack Down, Liverpool,
 Pinball Hazard, Future CAPS-images atd...)
- oprava SuperHires sprajtů (SkidMarks AGA)
- další ochrana proti kolizím JIT na Pentium 4
- zlepšená podpora Action Replay (Mark Cox)

Nové vlastnosti:

- konfigurovatelná priorita bootování a jméno zařízení pro (non-RDB) hardfile
 soubory a virtuální adresáře jako disku
- konfigurovatelný souborový systém pro HDF soubor (např. SmartFileSystem)
- zařazení stavové podpory FPU
- přiřazení světelných diod (LED) na klávesnici diskovým zařízením (DF0,DF1,DF2,DF3,POWER,HD,CD)
 pro indikaci stavu
- ochrana proti zápisu samostatně pro každou disketovou jednotku
- realizovaná podpora zápisu pro diskové obrazy, které nepodporují nativní zápis
 (komprimované obrazy, CAPS-images)
- přiložen program "p96refresh" pro nastavení překreslování ukazatele myši v režimu
 Picasso96 (Bernd Roesch)
- Funkce "Middle-Mouse-Button -> ALT-TAB" nyní pracuje v zobrazení FullScreen
- zlepšení tabulky vstupní konfigurace, zvýšené množství mapování vstupů 1 až 4
- CD32 ovladač (PAD) nyní nevyžaduje CD32 režim a pracuje i v systému (pokud je nakonfigurovaný)
- snap-shot soubory jsou uloženy v SaveStates adresáři (dříve v konfiguraci)


WinUAE 0.8.22 Release 4 (22.12.2002)

Opravené chyby:

- změna nastavení v konfiguraci joysticku způsobovalo v některých případech kolize
- na přenosných počítačích se zapnutou úsporou energie dosahovala emulace nízkého výkonu
- aktualizace ovladače myši
- opraven problém s RDB SmartFileSystem 1.58 (a starším) souborovým systémem
- opraveny chyby se souborovými systémy
- opraveny kolize uaescsi.device na systému Win9x
- některé hry měly problémy detekovat SLOW RAM (např. Lotus 3)
- opraveno přetékaní vyrovnávací paměti pro MIDI SYSEX zprávy
- oprava časování zvuku při přepínání rozlišení v PAL režimu WinUAE
- opraveny problémy s přepínáním Windows programů přes klávesy ALT-TAB 

Nové vlastnosti:

- zlepšený měřič FPS (snímků za sekundu)
- oprava zpráv souborového systému (ACTION_ADD_NOTIFY, ACTION_REMOVE_NOTIFY)
- CD-LED je rozsvícena, pokud CD32 přehrává zvukový záznam
- nové klávesové zkratky: PAUSE-zastavení emulace, PAUSE+END-zapnutí akcelerace
- podpora CAPS-IMAGE (http://www.caps-project.org/)
- podpora Catweasel MK3 (porty joysticku, emulace klávesnice a Zorro2 slotů pro multidisk.device)
 Základní adresa karty musí být ručně nastavená k konfiguračnímu souboru (catweasel_io=0x????).
 Bude vytvořeno, budou-li dostupné ovladače podporující všechny možnosti Catweaselu.
- podpora 1.5MB SLOW RAM (Amiga 500)© 2002 - 2014                    Amiga, AmigaOS & their logos are registered trademarks