Manifest   AmigaOS   Instalace   Tutorial   WinUAE log   WinUAE konfigurace   WinUAE FAQ   Download   Zlatíčka   Story   Udělátka   Odkazy


     Manifest, ujednání, autorská práva

- tento web zahrnuje popis, jak pracovat s emulátorem WinUAE
- aplikace WinUAE není umístěna na tomto webserveru, stahuje se z http://www.winuae.net
- tento projekt není komerčního charakteru, neposkytuje reklamu, prodej ani technickou podporu
- software ke stažení nemá v nabízené podobě komerční charakter (freeware, shareware, demoverze ...)

- Amiga, AmigaOS a jeho součásti či loga jsou výhradním duševním majetkem jejich majitelů
- AmigaOS a jeho součásti v jakékoliv verzi a v jakékoliv podobě podléhá bez výjimek placené licenci
- KickStart/ROM v jakékoliv verzi a podobě je nedílnou součástí AmigaOS, podléhá licenčnímu ujednání
- provoz a používání AmigaOS bez licence je protiprávní, uživatel se vystavuje trestnímu stíhání
- uživatel má právo na užití obrazu KickStart/ROM ze skutečného počítače Amiga, jehož je majitelem

- za šíření, funkčnost a softwarový obsah předinstalovaných distribucí zodpovídají jejich autoři
- autor webu se distancuje od uživatelů, kteří svým konáním porušují duševní a autorská práva
- autor nezodpovídá za případné škody, které mohou vzniknout instalací a užíváním aplikace WinUAE nebo AmigaOS

© 2002 - 2014                    Amiga, AmigaOS & their logos are registered trademarks